NEWS

UP COMING SHOWS

 • * 03.11.16

  Barbaria Tour 2016/ MS Treue /Anleger 1 (Altenwall höhe Tiefer), Tiefer Bremen/ 21:00/ 5 Euro

   

 • * 04.11.16

  Barbaria Tour 2016/ IKUOW /Goethestraße 1 Greifswald/ 21:00/ Free Entrance

 • * 18.11.16

  Barbaria Tour 2016/ Kino Im Kasten / August-Bebel-Straße 20 / 21:00/ Free Entrance

 • * 19.11.16

  Barbaria Tour 2016/ Leipzig /TBA

 • * 23.11.16

  Barbaria Tour 2016/ Kukuun / Spielbudenplatz 21-22 Hamburg / 21:00 / 5-8 Euro